پیشنهاد دیوند

درباره نویسنده

ریس راجرز

از این نویسنده

چگونه رویای لوسید ببینیم؟ (حتی با این‌که فکر می‌کنیم نمی‌توانیم)

رویای لوسید یک تجربهٔ فراشناختی است؛ در این وضعیت شما با این‌که خواب هستید نسبت به وجود خودتان آگاهی دارید و گاهی اوقات می‌توانید...