پیشنهاد دیوند

درباره نویسنده

شاون جانسون

از این نویسنده

رونق هوش مصنوعی: درس‌هایی از تاریخ

تکنولوژی‌های جدید چگونه اقتصاد را متحول می‌کنند؟ به‌راحتی می‌توان تصور کرد که برخی ابتکارات چگونه موجب تحول اقتصادی می‌شوند، اما جدیدترین ابزارهای هوش مصنوعی، می‌توانند...