دیوند در تلاش برای انتشار افکار، عقاید، پیشرفت‌ها و ایده‌هاست. در صورتی که می خواهید مطلبی را در دیوند منتشر کنید آن را برای ما ارسال کنید. مطالب ارسال شده پس از بررسی و تایید در سایت منتشر می‌شوند. دیوند این حق را برای خود محفوظ می‌داند تا مطالب ارسالی را ویرایش نماید. مطالب قبل از انتشار با فرستنده هماهنگ می‌شوند. مطالب خود را می‌توانید به نشانی الکترونیکی info@divand.io ارسال نمایید.