در حال حاضر موقعیت‌های کاری زیر در دیوند وجود دارند. در صورت تمایل رزومه کاری خود را به پست الکترونیکی info@divand.io ارسال فرمایید.

 

مترجم (به صورت پروژه‌ای)

تسلط کامل به زبان انگلیسی

تسلط به صحیح‌نویسی زبان فارسی

آشنا به حداقل یکی از حوزه‌های فناوری، علم، اقتصاد