پیشنهاد دیوند

درباره نویسنده

رافائل تورچی

Raffaele Turci

از این نویسنده

هنر سنتی یا دیجیتال؟ مساله این است!

بعضی از هنرمندان دیدگاهی منفی نسبت به هنر دیجیتال دارند، در حالی که برخی دیگر معتقد هستند هنر دیجیتال مفید و کارآمد است. اما...