پیشنهاد دیوند

درباره نویسنده

میندا زتلین

از این نویسنده

علم اعصاب توضیح می‌دهد: تاثیر زیاد ترفند جالب بیل گیتس برای مطالعه

وقتی که بیل گیتس قصد یادگیری و به خاطر سپردن موضوعی را دارد، به طور گسترده‌ درباره آن موضوع و موضوعات مرتبط به آن...