پیشنهاد دیوند

درباره نویسنده

مکس بازرمن

از این نویسنده

رهبریِ با اعتماد به نفس در مواقع عدم قطعیت و اطمینان

وقتی سرنا در حال آماده نمودن ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌های فروش سه‌ماهه آینده محصول تحت مدیریت خود بود، محاسبات و بهترین برآوردهای ممکن را انجام...