پیشنهاد دیوند

درباره نویسنده

کتی سندرز

از این نویسنده

١۲۵ روز پرواز با یک U2 چه احساسی دارد؟

نکاتی که پیش از خواندن متن باید بدانید: هواپیمای شناسایی بلندپرواز U-2، در طول بیش از ۶۰ سال، اطلاعات حساسی را از نقاط حساس در...