پیشنهاد دیوند

درباره نویسنده

هیدی گرنت

هیدی گرنت، یک روان‌شناس اجتماعی است که زمینه مطالعات و نوشته‌های او دربارهٔ انگیزه، مدیریت و رهبری در انواع گروه‌های اجتماعی است. در چند سال گذشته، او به‌طور مداوم در فهرست ۵۰ متفکر تاثیرگذار مدیریت قرار گرفته است.

از این نویسنده

مغز ما برای چنین عدم‌ قطعیتی ساخته نشده است

پیش از این پاندمی، دنیای کار برای بسیاری از ما دست‌خوش تغییرات سریع و مداوم در ترجیحات و انتظارات مشتری و کارکنان و مزایای...