پیشنهاد دیوند

درباره نویسنده

فرانک اوبیرن

از این نویسنده

مروری بر تاریخچه مهم‌ترین کامپیوتر جهان که احتمالاً نام آن را نشنیده‌اید!

اینکه یک فناوری نظامی خاص، به سایر حوزه‌ها نفوذ کرده و زندگی انسان‌ها را متحول کند، پدیدهٔ نادری نیست. خیلی از این ایده‌ها مثل...