پیشنهاد دیوند

درباره نویسنده

یورونیوز

از این نویسنده

نتایج مطالعات تازه: مواد مخدر و الکل فرد را خلاق‌تر نمی‌کند.

از دهه‌های گذشته این تفکر رایج وجود داشته است که مصرف مواد مخدر و الکل انسان را خلاق‌تر می‌کند و به آفرینش اثرات هنری...