پیشنهاد دیوند

درباره نویسنده

الیانا داکترمن

از این نویسنده

چرا تولید نسخهٔ جدید فیلم آواتار (راه آب) این قدر زمان برد؟

از زمانی که آواتار و سایر فیلم‌های جیمز کامرون به صحنهٔ سینماها راه پیدا کرد، 13 سال گذشته و از آن زمان تا به...